Privacy Statement

De Rotaract Club Hengelo-Enschede respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de deelnemers aan de door haar gehouden acties. De persoonsgegeven die wij verkrijgen op onze website en in het kader van onze acties, worden vertrouwelijk behandeld. De Rotaract Club Hengelo-Enschede zet zich in voor goede doelen in de regio Twente en heeft in dat kader vaker acties zoals bijvoorbeeld de Sparkling champagne-actie. Uw gegevens gebruiken wij om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige worden uw gegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming. De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend door de Rotaract Club Hengelo-Enschede gebruikt en niet verstrekt aan andere organisaties. Met uw toestemming nemen wij uw gegevens op in ons adressenbestand om u bij een volgende actie te kunnen informeren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk ter uitvoering van voornoemde doelen. Uw persoonsgegevens worden ontvangen via onze website, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gangbare beveiligingsstandaarden binnen de IT-sector. De Rotaract Club Hengelo-Enschede slaat zo min mogelijk gegevens van klanten op en wij zorgen ervoor dat in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Op verzoek berichten wij de bezoekers van onze website over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuistheden kunnen worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Indien u inzage wenst tot de informatie die wordt opgeslagen of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: info@rotaractenschede.nl.

Dit privacy beleid kan op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.